Astma och Allergiföreningen VG No verkar för att höja kunskapen om och förmedla information om astma och allergier. De arbetar för att påverka samhället för bättre levnadsvillkor. De stöttar lokalföreningarna och stödjer forskning inom sitt område.
http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/sida/vastragotalandno/

Blodcancerföreningen Skaraborg vill öka kunskapsnivån vad gäller blodcancer/blodsjukdom och erbjuda medlemmar och anhöriga stöd på lokal nivå.
http://www.skaraborg.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerföreningen Agatha i Skaraborg ger bröstcancerdrabbade och anhöriga stöd.
www.bcfagatha.se

DHR Skara - DHR står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Förbundet arbetar för ett samhälle utan rörelsehinder.
dhr.se/vastragotaland/dhr-avdelningar/

Elöverkänsligas förening i VG, intresseförening för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.
http://eloverkanslig.org/foreningar/

Epilepsiföreningen Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för alla som har epilepsi, och för deras närstående.
www.epilepsi.se

FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en intresseorganisation som verkar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna ha ett gott liv.
http://www.fub.se/lokalt/fub-toreboda

Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada, och deras anhöriga. De arbetar för effektiv rehabilitering och vill påverka utformningen av lagstiftningen.
www.hjarnkraft.nu

Hjärt Lungförening Skara informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
http://www.hjart-lung.se/skara

Föreningen Hjärtlung Skövde informerar bl a på SKAS om hjärt- och lungsjukdomar. En viktig fråga är att bli sedd i vården.
http://www.hjart-lung.se/skovde

HRF, Hörselskadades distrikt Skaraborgs vision är ett samhälle där alla människor med hörselnedsättning kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
www.hrf.se/skaraborg

Magtarmföreningen Skaraborg
http://magotarm.se/skaraborgs-lokalavdelning/

Neuroförbundet Västra Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/skaraborg-vaest/

Neuroförbundet Östra Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/oestra-skaraborg/

Parkinsonförbundet Skaraborg verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och de med parkinsonliknande sjukdomar, och deras anhöriga.
http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/L%E4nsf%F6reningar/Skaraborg/

RBU Skaraborg
http://www.skaraborg.rbu.se

RME Väst är en ideell patientförening för människor med ME och deras anhöriga. De arbetar för att höja medvetenheten om sjukdomen hos såväl allmänheten som hos vårdgivare och myndigheter.
http://rme.nu/rme-regionforeningar/rme-vast/

RTP, Personskadeförbundet- RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Föreningen driver påverkansarbete för ett mer tillgängligt samhälle och ger stöd, information och vägledning till sina medlemmar. De strävar efter att medlemmarna ska ses som medborgare istället för patienter.
www.rtp.se/skaraborg

RSMH Sesam Skövde, Riksförbundet för social och mental hälsa stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa, samt arbetar med opinionsbildning för att motverka fördomar.
www.rsmh.se

Reumatikerdistriktet Skaraborg, finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.
http://www.reumatikerforbundet.org/d/skaraborg

ILCO, Tarm-, uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar. De påverkar myndigheter på olika nivåer genom upplysning och information.
www.ilco.nu

Skara Fibromyalgiförening arbetar för att öka förståelsen för fibromyalgi, som är ett kroniskt smärtsyndrom, och stödjer de som drabbats av sjukdomen.
http://fibromyalgi.se/1.0.1.0/1341/1/?item=cont_cont-s1%2F1867

Skaraborgs Stamningsförening är en förening för stammande vuxna och barn, föräldrar till stammande barn, anhöriga och andra intresserade. Föreningens arbete syftar till att stödja medlemmarna och sprida information om stamning.
www.ssf.st

Skövde fibromyalgiförening arbetar för att skapa större förståelse för sjukdomen och för att få fram effektivare behandlingsmetoder. Hjälper och stödjer medlemmarna.
http://fibromyalgi.se/1.0.1.0/1341/1/?item=cont_cont-s1%2F1869

SRF Skaraborg, synskadades riksförbund
http://www.srf.nu/skaraborg

TF, Tandvårdsskadeförbundet Skaraborg informerar om biverkningar av, och arbetar för riskfria, tandvårdsmaterial. Föreningen ger stöd till medlemmarna.
www.tf.nu