Hälso- och sjukvårdsgruppen

Vi vill påverka utformningen av tandvården och hälso- och sjukvården och verka för att vården tar vara på den kunskap om olika funktionsvariationer som finns inom våra organisationer. Vi deltar aktivt i dialogmöten med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden och i andra politiska sammanhang. Genom att samarbeta med vårdcentraler vill vi underlätta för nydiagnostiserade patienter att komma i kontakt med rätt patientförening.

Genom att utbilda om FN-konventionen vill vi stärka kunskapen i både vår egen organisation och i samhället om de rättigheter som människor med funktionsvariationer har. Vi vill påverka samhällsstrukturen utifrån begreppet om universell utformning.

Gruppen träffas 4-6 gånger per år.