Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.
Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

Länk till årets första nyhetsbrev:
Nyhetsbrev nr 1, 2023

Passa på att ta chansen att se stå-uppföreställningen -
som medlem i någon av våra medlemsföreningar är det gratis!
Länk till inbjudan

Funktionsrätten urholkas allt mer, läs debattartikel av Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Niklas Mårtensson här:
https://www.altinget.se/artikel/funktionsratten-inskranks-allt-mer

 

Kommande evenemang