Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.
Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till årets tredje nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nr 3 2023

Funktionsrätten urholkas allt mer, läs debattartikel av Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Niklas Mårtensson här:
https://www.altinget.se/artikel/funktionsratten-inskranks-allt-mer

 

Kommande evenemang