Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.
Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

Länk till vårt senaste nyhetsbrev:
Nyhetsbrev nr 1, 2022

Kommande evenemang