Till vardags kallar vi Handikappcentret för Hjärtat. Det hyrs ut till grupper för upp till 25-30  personer. Lämplig för till exempel föreningsmöten, föreläsningar och annat i det mindre formatet. Lokalen är utrustad med hörslinga och konferensbordet har bordsmikrofoner. Storbildsskärmen är också den kopplad till hörslingan så att personer med syn- och hörselnedsättning kan ta del av Skype-möten och annan multimediautbildning. Köket är tillgänglighetsanpassat och det finns gott om plats för rullstol/permobil.

Vi har gett vår uthyrningsdel namnet ”Hjärtat” eftersom den ligger centralt placerad i vår lokal. Namnet är också en påminnelse om vår omsorg om och vårt engagemang i medlemsföreningarna.
Vi driver verksamheten i dessa lokaler med stöd från Henning Ahlsons Fond.

För att boka lokalen, ring eller maila till kansliet:
Tel: 0511-164 35
Mobil: 0760-250511
E-post: info@funktionsrattskbg.se