Funktionsrätt Skaraborg

Funktionsrätt Skaraborg är ett antal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att tillsammans kunna göra skillnad.
Vi består av 29 medlemsföreningar med totalt ca 10 800 enskilda medlemmar.

Funktionsrätt Skaraborg arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.
Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

Vi vill genom dialog med politiker, myndigheter, kommuner och andra beslutsfattare komma fram till bra lösningar i konkreta frågor som sjukvård,
utbildning, kollektivtrafik, arbetsmarknadsfrågor och tillgänglighet.

Genom våra arbetsgrupper lyfter vi mer specifika frågor för att kunna påverka myndigheter och öka kunskapen i samhället i
frågor som rör funktionshinderrörelsen. Grupperna består av representanter från olika funktionsrättsföreningar som har intresse i just dessa frågor.

Tel: 0511-164 35

Mobil: 0760-33 63 22 eller 0760-25 05 11

E-post: info@funktionsrattskbg.se

Länk till föreningens stadgar:
Stadgar för Funktionsrätt Skbg