Integritetspolicy - GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Funktionsrätt Skaraborg vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.
När samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en föreläsning eller ett annat arrangemang. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.
Vi tar ibland foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att informera om arrangemangen. Vi informerar alltid vid arrangemanget om vi fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara med på bild.
Funktionsrätt Skaraborg samlar också in kontaktuppgifter till alla medlemsföreningar i samband med årsmötet varje år. Det är viktigt att du talar om ifall du inte vill att dina uppgifter ska finnas med.
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@funktionsrattskbg.se
Du har också rätt att:  
Begära rättelse av felaktiga uppgifter
Begära radering av vissa uppgifter
Begära att vi begränsar behandlingen
Få personuppgifter överförda
Hur gör du för att klaga?
Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR-lagen eller önskar komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter maila oss på info@funktionsrattskbg.se