Astma och Allergiföreningen Västra Skaraborg verkar för att höja kunskapen om och förmedla information om astma och allergier. De arbetar för att påverka samhället för bättre levnadsvillkor. De stöttar lokalföreningarna och stödjer forskning inom sitt område.
lidkoping@astmaochallergi.se

Attention Skaraborg  är en del av en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Föreningen sprider kunskap samt anordnar aktiviteter över hela Skaraborg.
https://skaraborg.attention.se/

Blodcancerföreningen Skaraborg vill öka kunskapsnivån vad gäller blodcancer/blodsjukdom och erbjuda medlemmar och anhöriga stöd på lokal nivå.
https://blodcancerforbundet.se/skaraborg/

Bröstcancerföreningen Agatha i Skaraborg ger bröstcancerdrabbade och anhöriga stöd.
https://skaraborg.brostcancerforbundet.se/

Celiakiföreningen Skaraborg är en del av Svenska Celiakiförbundet. Förbundet jobbar främst med frågor som har med celiaki (glutenintolerans) och laktosintolerans att göra. Föreningen anordnar regelbundet olika aktiviteter för sina medlemmar.
https://www.celiaki.se/foreningar/skaraborg/

Diabetesföreningen Mariestad tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Norra Skaraborg är de en stark röst på lokalnivå.
https://www.diabetes.se/medlem/foreningar/df-vastra-gotaland/df-i-mariestad-m.o/

Elöverkänsligas förening i VG, intresseförening för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.
http://eloverkanslig.org/foreningar/

Epilepsiföreningen Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för alla som har epilepsi, och för deras närstående.
www.epilepsi.se

FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en intresseorganisation som verkar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna ha ett gott liv.
http://www.fub.se/lokalt/fub-toreboda

Föreningen Hjärtlung Norra Skaraborg vill på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt-eller lungsjukdom.  Det gör föreningen genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar.
https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/vastragotaland/lokalforeningar2/norra-skaraborg/

Hjärt Lungförening Skara informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
http://www.hjart-lung.se/skara

HRF, Hörselskadades distrikt Skaraborgs vision är ett samhälle där alla människor med hörselnedsättning kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
www.hrf.se/skaraborg

Magtarmföreningen Skaraborg
http://magotarm.se/skaraborgs-lokalavdelning/

Neuroförbundet Västra Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/skaraborg-vaest/

Neuroförbundet Östra Skaraborg arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt deras anhöriga.
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/oestra-skaraborg/

Parkinsonförbundet Skaraborg verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och de med parkinsonliknande sjukdomar, och deras anhöriga.
https://www.parkinsonforbundet.se/haer-finns-vi/parkinson-skaraborg/

RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.
http://www.skaraborg.rbu.se/

RME Väst är en ideell patientförening för människor med ME och deras anhöriga. De arbetar för att höja medvetenheten om sjukdomen hos såväl allmänheten som hos vårdgivare och myndigheter.
http://rme.nu/rme-regionforeningar/rme-vast/

RTP, Personskadeförbundet- RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Föreningen driver påverkansarbete för ett mer tillgängligt samhälle och ger stöd, information och vägledning till sina medlemmar. De strävar efter att medlemmarna ska ses som medborgare istället för patienter.
www.rtp.se/skaraborg

ILCO, Tarm-, uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar. De påverkar myndigheter på olika nivåer genom upplysning och information.
www.ilco.nu

Skara Fibromyalgiförening arbetar för att öka förståelsen för fibromyalgi, som är ett kroniskt smärtsyndrom, och stödjer de som drabbats av sjukdomen.
https://www.fibromyalgi.se/foreningar/skara

Skaraborgs Stamningsförening är en förening för stammande vuxna och barn, föräldrar till stammande barn, anhöriga och andra intresserade. Föreningens arbete syftar till att stödja medlemmarna och sprida information om stamning.
www.ssf.st

Skövde fibromyalgiförening arbetar för att skapa större förståelse för sjukdomen och för att få fram effektivare behandlingsmetoder. Hjälper och stödjer medlemmarna.
https://www.fibromyalgi.se/foreningar/visa-lokalforening/skovde

SRF Skaraborg, synskadades riksförbund
http://www.srf.nu/skaraborg

TF, Tandhälsoförbundet Skaraborg informerar om biverkningar av, och arbetar för riskfria, tandvårdsmaterial. Föreningen ger stöd till medlemmarna.
www.tf.nu