SAM-gruppen

SAM-gruppens främsta mål är att alla har rätt till arbete. Genom projektet "Allas rätt till arbete" vill vi motverka fördomar och visa på fördelar med att anställa männsikor med funktionsvariation. Projektet vänder sig till företagare och andra som kan anställa, men även politiker, kommuner och övriga beslutsfattare samt näringslivsansvariga i respektive kommun.

SAM arbetar med arbetslivsinriktade frågor utifrån den specifika förutsättningar som gäller för mäniskor med funktionsvariationer.  Gruppen är representerad i andra nätverk kring dessa frågor, bland annat SENS (Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg) och SER (Sociala ekonomins råd i VG).