Anhörigas Riksförbund
http://anhorigasriksforbund.se

Arbetsförmedlingen, för personer med funktionsnedsättning
https://arbetsformedlingen.se

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

FASS, läkemedel på nätet
www.FASS.se

Flämslätt stifts- och kursgård
http://flamslatt.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan
www.fk.se

Henning Ahlsons fond
www.henningahlsonsfond.se

Funktionsrätt Sverige
http://funktionsratt.se

Inspektionen för vård och omsorg
www.ivo.se

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/04/ds-200823/

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se

Myndigheten för tillgängliga medier (f.d. Centrum för lättläst)
http://www.mtm.se

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
https://anhoriga.se/

Piperska, Lundsbrunn
www.piperska.se

Skaraborgs Kommunalförbund
https://www.skaraborg.se

Specialpedagogiska Skolmyndigheten - SPSM
https://www.spsm.se

Sveriges kommuner och regioner
www.skr.se

Synskadades Vänner Skaraborg
http://www.synskadadesvannerskaraborg.se

Tillgänglighetsdatabasen
http://www.t-d.se

Västra Götalandsregionen
www.vgregion.se

Västtrafik
www.vasttrafik.se

Skaraborgs kommuner:

Essunga kommun
http://www.essunga.se

Falköpings kommun
http://www.falkoping.se

Götene kommun
http://www.gotene.se

Grästorps kommun
http://www.grastorp.se

Gullspångs och Hova kommuner
http://www.gullspang.se

Hjo kommun
http://www.hjo.se

Karlsborgs kommun
http://www.karlsborg.se

Lidköpings kommun
http://www.lidkoping.se

Mariestads kommun
http://www.mariestad.se

Skara kommun
http://www.skara.se

Skövde kommun
http://www.skovde.se

Tibro kommun
http://www.tibro.se

Tidaholms kommun
http://www.tidaholm.se

Töreboda kommun
http://www.toreboda.se

Vara kommun
http://www.vara.se