Trafikgruppen

Trafikgruppen driver frågor och sprider kunskap om vardagssituationen i kollektivtrafik och färdtjänst för människor med funktionsnedsättningar.