Trafikgruppen

Trafikgruppen driver frågor och sprider kunskap om vardagssituationen i kollektivtrafik och färdtjänst för människor med funktionsnedsättningar. Den viktigaste frågan rör just färdtjänst. En aktuell fråga med många infallsvinklar, allt ifrån tekniska problem och chaufförers bemötande till frågan om beställningscentralens placering i Moldavien.

Trafikgruppen är representerad i Västtrafiks samrådsgrupp Kundgrupp Skaraborg. Där träffas vi flera gånger om året för att diskutera och framföra våra åsikter.