Skolgruppen

Skolgruppen driver frågor som rör situationen i skolan för barn och ungdomar med funktions-
nedsättningar. Det förs idag ingen statistik i skolan över antalet elever med funktionsnedsättningar, vilket medför att man inte har en aning om hur stor problematiken är. Problemen beror också delvis på att kommunerna tagit över ansvaret efter Landstinget.
Vi har som mål att skolorna ska se oss som en remissinstans och kunna ta kontakt med oss när de vill ha material eller besök. Vi kan också fungera som en kontakt för skolan mellan elever/föräldrar och respektive förening.

Länkar till DATE-materialet:
F-3:
DATE F-3
4-9:
DATE_4-9