Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

Glad sommar önskar vi alla våra samarbetspartners och leverantörer!

Sädesfält med en ensam vallmo som lyser i rött

Med vänlig hälsning,
Minna Olsson
Funktionsrätt Skaraborg
Tel: 0511-164 35 eller 0760-33 63 22
E-post: info@funktionsrattskbg.se

Under de senaste månaderna har Funktionsrätt Sverige arbetat intensivt med att ta fram valbudskap inför höstens val. Nu finns en logga inför valet (Se ovan)

Under andra halvan av mars och i början av april arrangerar Funktionsrätt Sverige partiledarutfrågningar och mer information om dessa kommer på deras hemsida under denna vecka.

Hemsidan kommer successivt att byggas ut med mer material inför valet.  Bland annat ska fördjupande rapporter kring varje valfråga publiceras.

Länk till valarbetet på hemsidan

 

 

 

 

Inställd!

 

 

 Begränsat antal platser och att det är först till kvarn som gäller.

Anmälan till Funktionsrätt Skaraborgs kansli: info@funktionsrattskbg.se

Välkommen!