Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.

2:a kallelsen
till Funktionsrätt Skaraborg
och Stiftelsen Ahlsons Handikappcenters årsmöten
18 maj 2022 kl. 17.00
Läs kallelsen här

Under de senaste månaderna har Funktionsrätt Sverige arbetat intensivt med att ta fram valbudskap inför höstens val. Nu finns en logga inför valet (Se ovan)

Under andra halvan av mars och i början av april arrangerar Funktionsrätt Sverige partiledarutfrågningar och mer information om dessa kommer på deras hemsida under denna vecka.

Hemsidan kommer successivt att byggas ut med mer material inför valet.  Bland annat ska fördjupande rapporter kring varje valfråga publiceras.

Länk till valarbetet på hemsidan

 

 

 

 

Inställd!

 

 

 Begränsat antal platser och att det är först till kvarn som gäller.

Anmälan till Funktionsrätt Skaraborgs kansli: info@funktionsrattskbg.se

Välkommen!