Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Vi bedriver vårt arbete utifrån FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, både lokalt och regionalt.