Arbetsgruppen Skaraborg GO

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Välkommen till möte i arbetsgruppen Skbg GO.

Information Tandvårdsstöd

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Rosita Roman från Västra Götalandsregionen är inbjuden att informera om särskilt tandvårdsstöd och Försäkringskassans stöd. Det går bra att delta via Teams. Se vidare information i inbjudan Tandvårdsstöd inbjudan

Trafikgruppen

SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D, Skara

vi träffas i SRF:s lokal

Barnrättsdag

Tillsammans med Funktionsrätt VG anordnar vi en heldag med digitala föreläsningar och intervjuer kring barnrättskonventionen.

Styrelsemöte

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Funktionsrätt Skaraborgs styrelsemöte.

Digital utbildning ”Din rätt”

I samarbete med NSPH VG erbjuder vi nu en utbildning i "Din rätt". Anmäl dig till Funktionsrätt Skaraborgs kansli senast 24/11 med namn och e-postadress. Varmt välkommen!  

Öppet Hus med Lucia

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Välkommen till Öppet Hus! Barnen från förskolan Korallen kommer och sjunger för oss ca kl 10,30

Trafikgruppen

SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D, Skara

Uppstart med lunch.

Ordförandemöte

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Möte i Ordförandegruppen

Styrelsemöte FRS och Ahlsons

Ahlsons handikappcenter Malmgatan 36, Skara

Ordinarie styrelsemöte för Funktionsrätt Skaraborg och Ahlsons Handikappcenter.