Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Tidigare aktiviteter:

2017

 

 

2018

Facebookkurs 1&2:

/Userfiles/filer/Inbjudningar%20och%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar/Facebook%20nyb%C3%B6rjare%20171011%20Skara.docx

Utbildningsdag och kickoff:

/Userfiles/filer/Inbjudningar%20och%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar/V%C3%A4lkommen%20till%20en%20inspirerande%20utbildningsdag%20och%20kickoff%20170815.jpg

 

Inför valet har vår medlemmar önskat svar från berörda politiker i VG:

- Hur kommer ert parti att arbeta med frågan om tillgänglighet  inom primärvården utifrån artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
- Hur kommer ert parti säkerställa att de intentioner ni har följs upp och implementeras?

Här hittar du svaren:
Moderaterna-
/Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Moderaterna%20vg.pdf
Kd:
/Userfiles/filer/Skrivelser/svar%20KD.pdf
Miljöpartiet:
/Userfiles/filer/Skrivelser/svar%20Milj%C3%B6partiet.pdf
socialdemokraterna-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Socialdemokraterna.pdf
liberalerna-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Svar%20Liberalerna.pdf
Länk till FN-konventionen, artikel 9-
 /Userfiles/filer/Skrivelser/Artikel%209%20%20Tillg%C3%A4nglighet.pdf