Tillförordnad ordförande
Lena Hermansson
lena.hermansson61@gmail,com

Kassör
Yvonne Karlsson
yvonne.karlsson@abf.se

Ledamöter
Alex Nyman

Evy Hägg

Inger Franzén

Kristina Carlsson

Rodhe Ståhl

Eva Ahlström
Ersättare
Ingvar Karlsson

Ing-Britt Andersson

Anita Andersson

Claes-Göran Johansson

Birgitta O Wallinder

Birgitta Krantz

Alfred Palmhammar

Valberedning
styrelsen

Revisorer
Eila Turunen
eilat@telia.se

Kent Jansson
fahusmon@hotmail.com

Revisor ersättare
Marie Göthe

Sekreterare
Madeleine Ross
madeleine.ross@funktionsrattskbg.se
Minna Olsson
minna.olsson@funktionsrattskbg.se