Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Styrelsen

Ordförande
Jan-Erik Rosander

Vice ordförande
Rodhe Ståhl

Kassör
Kristina Carlsson
hso.kassor@gmail.com

Ledamöter
Alex Nyman

Evy Hägg

Inger Franzén

Lena Hermansson

Yvonne Karlsson

Eva Ahlström
 

Ersättare
Ingvar Karlsson

Lisbeth Johansson

Kerstin Almqvist

Ing-Britt Andersson

Valberedning
styrelsen

Revisorer
Lars Bergdahl
lars.lbr@gmail.com

Alf Ståhl

Revisor ersättare
Agne Fröjdh

Sekreterare
Madeleine Ross
madeleine.ross@funktionsrattskbg.se
Minna Olsson
minna.olsson@funktionsrattskbg.se
Carina Linde
carina.linde@funktionsrattskbg.se