Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Funktionsrätt Skaraborg är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för funktionsrättsföreningar.
Vi består av 22 medlemsföreningar, totalt ca 7 000 enskilda medlemmar. Vi arbetar för ett universellt utformat samhälle, jämlikt och rättvist för alla. Ett samhälle där alla människor med funktionsvariation har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt Skaraborg driver frågor utifrån mänskliga rättigheter både lokalt och regionalt.

Genom påstötningar och skrivelser till politiker, myndigheter, kommuner och andra beslutsfattare påverkar vi i konkreta frågor såsom sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, arbetsmarknadsfrågor och tillgänglighet.

Genom våra intressegrupper driver vi mer specifika frågor för att påverka myndigheter och andra instanser i samhället.

 

Här hittar du en Powerpointpresentation om Funktionsrätt Skaraborg:

/Userfiles/filer/informationsmaterial/Funktionsr%C3%A4tt%20Skaraborg%20presentation.pptx