Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

Här hittar du också den gemensamma kalendern med våra och andras aktiviteter:
/Userfiles/filer/Aktivitetskalender%202019%20190812.pdf

 

2019

 

Augusti

27:e  Uppstart för styrelsen och ordförandegruppen
         Kulturfabriken, Skövde -anmälan
         Kl. 9.30-16.00. Lunch ingår.

September

1:a  Friskvårdens dag, Billingen Skövde. öppet hus
       Kl. 9.30- ca 13.00
       Funktionsrätt Skaraborg deltar med ett bord - kom gärna och hjälp till att informera om vår verksamhet!

2:a  SAM-gruppen, SRF:s lokal, Skaraborgsg.34D, Skara
       kl. 10-12 - anmälan

7:e  Må-bra-dag i Lidköping Kl. 10-15 - öppet hus

10:e Samverkans- och planeringsdag för arbetsgrupperna och styrelsen
        Kväll, inbjudan kommer - anmälan

11:e Information om hur man söker fonder och vilka fonder som finns
        Kl. 17-19, Anette Nyman - anmälan

16:e Trafikgruppen, SRF, Skaraborgsg 34D, Skara
         Kl 10-12 - anmälan

17:e Vård och utvecklingsgruppen, Ahlson Handikappcenter, Skara
        Kl. 13-15  - anmälan

21:a  Inspirationsdag för unga, samarbete med ABF
         Workshops, Nyeport Skövde - öppet hus

25:e  Skolgruppen, Ahlson Handikappcenter, Skara
         Kl. 16-18  - anmälan

Oktober:

9:e  Mailhantering- utbildning i hur man vidarebefordrar mail, skapar maillistor, bifogar filer mm
       Kl. 16-19 Ahlson Handikappcenter, Skara  -anmälan

22:a  Skaraborg "GO", Vara Folkhögskola
         Heldag, inbjudan  -anmälan

28:e  Trafikgruppen, SRF, Skaraborgsg.34D, Skara
         Kl. 10-12

November:

4:e SAM-gruppen, SRF:s lokal, Skaraborgsg. 34D, Skara
      kl. 10-12  -anmälan

12:e Vård- och utvecklingsgruppen, Ahlson Handikappcenter, Skara
        Kl. 13-15   -anmälan

20:e  Skolgruppen, Ahlson Handikappcenter, Skara
         Kl. 16-18   -anmälan

December:

3:e  Öppet hus med Luciafirande
       Kl 11-13

Kommande evenemang:

datum meddelas senare

Stress-och smärthantering- utbildning/föreläsning

Barnkonventionen- studiecirkel Skolgruppen

Hippoterapi i VG- hästunderstödd terapimetod

Soppkvällar på olika teman

Allas rätt till arbete- SAM-gruppens projekt att visa på goda förebilder för anställning