Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

 

2018
 

Augusti:

28:e  Ordförandemöte, Ahlson Handikappcenter
         Kl. 13-15.30

28:e  Styrelsemöte, Ahlson Handikappcenter
         Kl. 16.00-17.30

28:e Trafikgruppen, Spiken Kållandsö
         Kl. 13

September:

4:e  Demokrati, värderingar och egenmakt - föreläsning med Göran Wallén, ABF
       Jula hotell & konferens kl 9.30-15

17:e  SAM-gruppen, SRF, Skaraborgsg. 34D, Skara
          Kl. 10

25:e  Soppkväll- Apoteket informerar om läkemedelsförsäkring, utbytbara mediciner, nyheter mm.
         Kl. 17-19   Ahlson Handikappcenter

Oktober:

9:e  Värderingar och egenmakt - Göran Wallén, ABF
       tid och plats meddelas senare

23:e Styrelsemöte, Ahlson Handikappcenter
        kl. 13-15

23:e Ordförandemöte, Ahlson Handikappcenter
        Kl. 15,30-17,30

November:

12:e  SAM-gruppen, SRF, Skaraborgsg. 34D, Skara
        Kl. 10

December:

3:e  Internationella Handikappdagen

2019

 

Februari:

2:a Styrelsemöte, Ahlson Handikappcenter
      kl. 13-15

2:a Ordförandemöte, Ahlson Handikappcenter
      Kl. 15,30-17,30

April:

9:e  Styrelsemöte, Ahlson Handikappcenter
       kl. 13-15

9:e Ordförandemöte, Ahlson Handikappcenter
      Kl. 15,30-17,30

Kommande evenemang:

Hör tänderna till kroppen? Information och opinionsbildning

Patientlagen- utbildning/information

Stress-och smärthantering- utbildning/föreläsning

Barnkonventionen- studiecirkel Skolgruppen

Hippoterapi i VG- hästunderstödd terapimetod

Soppkvällar på olika teman

Allas rätt till arbete- SAM-gruppens projekt att visa på goda förebilder för anställning